Blog

Home/Blog
Blog2020-10-06T15:50:51+02:00

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo sa skladá zo štyroch základných častí: výparník – primárna časť; kompresor – zabezpečuje cirkuláciu média (kvapaliny) v tepelnom čerpadle; kondenzátora – sekundárna časť; expanzného ventilu. Jednotlivé časti sú prepojené potrubím a navzájom tvoria uzatvorený okruh. V ňom cirkuluje teplonosná látka. Spravidla ide o kvapalinu, ktorá sa odparuje pri veľmi nízkych teplotách až -32 °C. Do výparníku sa [...]

Akú klimatizáciu si vybrať?

Hlavnou úlohou klimatizácie je ochladzovanie vzduchu za účelom zvýšenia komfortu bývania a užívania objektu. Klimatizačné zariadenie však môže slúžiť aj na ohrev vzduchu alebo úpravu vlhkosti vzduchu či filtrácie. Každopádne, vzduchotechnika tvorí signifikantnú časť investície pri stavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti a preto je vhodné už vo fáze plánovania mať na zreteli, že trhová hodnota nehnuteľnosti bude vyššia. Individuálne klimatizačné [...]

Čo rozhoduje pri výbere tepelného čerpadla ?

Základným meradlom energetickej účinnosti tepelného čerpadla je jeho vykurovací faktor (COP -Coefficient of Performance). Ide o množstvo tepla, ktoré sa odovzdá do vykurovacieho systému v pomere k množstvu elektrickej energie dodanej pre pohon kompresora tepelného čerpadla (ak je potrebné na 3 kWh odovzdanej tepelnej energie potrebné vynaložiť 1 kWh elektrickej energie tak je vykurovací faktor = 3). Platí čím [...]

Kde môžete tepelné čerpadlo využiť?

vykurovanie – pre všetky typy vykurovacích sústav, avšak pre tepelné čerpadlá sú najvhodnejšie nízkoteplotné vykurovacie systémy; prípravu teplej vody – tepelné čerpadlá sa používajú okrem vykurovania aj na ohrev vody, mnohé majú vstavaný zásobník teplej vody; chladenie – čoraz častejšie sa integruje funkcia chladenia, kedy tzv. reverzné tepelné čerpadlo pracuje opačne ako pri vykurovaní; monovalentná prevádzka – tepelné čerpadlo [...]

Kúrenie budúcnosti: teplo z obnoviteľných zdrojov

Štáty Európskej únie sa zaviazali znížiť emisie CO2 do roku 2020. Nielen priemysel, ale aj segment vykurovania a ohrev úžitkovej vody majú veľký potenciál spolupodieľať sa na tomto záväzku. Zamýšľate sa nad tým, ako by ste mohli aj vy prispieť k ochrane životného prostredia ekologickým spôsobom vykurovania a zároveň znížiť váš rozpočet? Tepelné čerpadlo vzduch – voda je ideálnym [...]

Čo spôsobuje popularizáciu tepelného čerpadla vzduch – voda?

Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda neboli v minulosti považované za rovnocennú konkurenciu vyššie spomenutým typom čerpadiel. V dôsledku rozvoja technológie kompresorov sa situácia zmenila. Hlavným problémom tepelných čerpadiel, ktoré získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, bol pokles jeho teploty v zimnom období a zníženie vykurovacieho faktora. Použitie nového typu kompresorov zlepšilo prevádzkové charakteristiky tohto systému. Preto tepelné čerpadlo vzduch [...]

Go to Top