Zaujímavé

Home/Zaujímavé

Ako funguje tepelné čerpadlo?

2020-09-14T10:36:50+02:00

Tepelné čerpadlo sa skladá zo štyroch základných častí: výparník – primárna časť; kompresor – zabezpečuje cirkuláciu média (kvapaliny) v tepelnom čerpadle; kondenzátora – sekundárna časť; expanzného ventilu. Jednotlivé časti sú prepojené potrubím a navzájom tvoria uzatvorený okruh. V ňom cirkuluje teplonosná látka. Spravidla ide o kvapalinu, ktorá sa odparuje pri veľmi nízkych teplotách až -32 [...]

Ako funguje tepelné čerpadlo?2020-09-14T10:36:50+02:00

Akú klimatizáciu si vybrať?

2018-12-07T10:10:44+01:00

Hlavnou úlohou klimatizácie je ochladzovanie vzduchu za účelom zvýšenia komfortu bývania a užívania objektu. Klimatizačné zariadenie však môže slúžiť aj na ohrev vzduchu alebo úpravu vlhkosti vzduchu či filtrácie. Každopádne, vzduchotechnika tvorí signifikantnú časť investície pri stavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti a preto je vhodné už vo fáze plánovania mať na zreteli, že trhová hodnota nehnuteľnosti [...]

Akú klimatizáciu si vybrať?2018-12-07T10:10:44+01:00

Čo rozhoduje pri výbere tepelného čerpadla ?

2018-12-07T10:12:27+01:00

Základným meradlom energetickej účinnosti tepelného čerpadla je jeho vykurovací faktor (COP -Coefficient of Performance). Ide o množstvo tepla, ktoré sa odovzdá do vykurovacieho systému v pomere k množstvu elektrickej energie dodanej pre pohon kompresora tepelného čerpadla (ak je potrebné na 3 kWh odovzdanej tepelnej energie potrebné vynaložiť 1 kWh elektrickej energie tak je vykurovací faktor [...]

Čo rozhoduje pri výbere tepelného čerpadla ?2018-12-07T10:12:27+01:00

Kde môžete tepelné čerpadlo využiť?

2018-12-07T10:14:03+01:00

vykurovanie – pre všetky typy vykurovacích sústav, avšak pre tepelné čerpadlá sú najvhodnejšie nízkoteplotné vykurovacie systémy; prípravu teplej vody – tepelné čerpadlá sa používajú okrem vykurovania aj na ohrev vody, mnohé majú vstavaný zásobník teplej vody; chladenie – čoraz častejšie sa integruje funkcia chladenia, kedy tzv. reverzné tepelné čerpadlo pracuje opačne ako pri vykurovaní; monovalentná [...]

Kde môžete tepelné čerpadlo využiť?2018-12-07T10:14:03+01:00

Kúrenie budúcnosti: teplo z obnoviteľných zdrojov

2018-12-07T10:17:27+01:00

Štáty Európskej únie sa zaviazali znížiť emisie CO2 do roku 2020. Nielen priemysel, ale aj segment vykurovania a ohrev úžitkovej vody majú veľký potenciál spolupodieľať sa na tomto záväzku. Zamýšľate sa nad tým, ako by ste mohli aj vy prispieť k ochrane životného prostredia ekologickým spôsobom vykurovania a zároveň znížiť váš rozpočet? Tepelné čerpadlo vzduch [...]

Kúrenie budúcnosti: teplo z obnoviteľných zdrojov2018-12-07T10:17:27+01:00

Čo spôsobuje popularizáciu tepelného čerpadla vzduch – voda?

2018-12-07T10:16:13+01:00

Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda neboli v minulosti považované za rovnocennú konkurenciu vyššie spomenutým typom čerpadiel. V dôsledku rozvoja technológie kompresorov sa situácia zmenila. Hlavným problémom tepelných čerpadiel, ktoré získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, bol pokles jeho teploty v zimnom období a zníženie vykurovacieho faktora. Použitie nového typu kompresorov zlepšilo prevádzkové charakteristiky tohto systému. [...]

Čo spôsobuje popularizáciu tepelného čerpadla vzduch – voda?2018-12-07T10:16:13+01:00
Go to Top