Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda neboli v minulosti považované za rovnocennú konkurenciu vyššie spomenutým typom čerpadiel. V dôsledku rozvoja technológie kompresorov sa situácia zmenila. Hlavným problémom tepelných čerpadiel, ktoré získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, bol pokles jeho teploty v zimnom období a zníženie vykurovacieho faktora. Použitie nového typu kompresorov zlepšilo prevádzkové charakteristiky tohto systému. Preto tepelné čerpadlo vzduch – voda s podlahovým vykurovacím systémom môže dosahovať vykurovací faktor na úrovni až 3,4. V porovnaní s typom čerpadla voda – voda alebo zem – voda nie je tento typ náročný na stavebné práce. Jeho inštalácia je ľahká a finančne nenáročná. Väčšia závislosť na teplote vonkajšieho vzduchu sa rieši s pomocou bivalentnej prevádzky s doplnkovým tepelným zdrojom (napr. elektrickým kotlom). Problémom môže byť väčšia hlučnosť vonkajšieho zariadenia čerpadla. V nízkoenergetických stavbách sa dá v čerpadlách využívať aj teplo odpadového vzduchu v rekuperačnom systéme.

Výhody Nevýhody
Nižšia cena Menšia účinnosť
Ľahšia inštalácia Závislosť na zmenách vonkajšej teploty
Možnosť využiť teplo odpadového vzduchu Vyššia hlučnosť