vykurovanie – pre všetky typy vykurovacích sústav, avšak pre tepelné čerpadlá sú najvhodnejšie nízkoteplotné vykurovacie systémy;

  • prípravu teplej vody – tepelné čerpadlá sa používajú okrem vykurovania aj na ohrev vody, mnohé majú vstavaný zásobník teplej vody;
  • chladenie – čoraz častejšie sa integruje funkcia chladenia, kedy tzv. reverzné tepelné čerpadlo pracuje opačne ako pri vykurovaní;
  • monovalentná prevádzka – tepelné čerpadlo je jediným zdrojom tepla daného objektu počas jeho celoročnej prevádzky;
  • bivalentná, paralelná prevádzka – tepelné čerpadlo beží počas väčšiny roku kedy pracuje najefektívnejšie, pri nepriaznivých podmienkach na dodávku tepla slúži pomocný zdroj tepla (napr. kotol);