Štáty Európskej únie sa zaviazali znížiť emisie CO2 do roku 2020. Nielen priemysel, ale aj segment vykurovania a ohrev úžitkovej vody majú veľký potenciál spolupodieľať sa na tomto záväzku.

Zamýšľate sa nad tým, ako by ste mohli aj vy prispieť k ochrane životného prostredia ekologickým spôsobom vykurovania a zároveň znížiť váš rozpočet? Tepelné čerpadlo vzduch – voda je ideálnym riešením. Patrí medzi zdroje, vďaka ktorému získate čistú energiu bez produkcie emisií a nezávislosť na dodávkach zemného plynu a narastajúcich cien fosílnych palív.

Princíp tepelného čerpadla vzduch – voda spočíva v odčerpaní tepelnej energie z vonkajšieho prostredia a jej odvádzaní do vykurovacieho systému objektu. Atmosféra Zeme je neustále ohrievaná slnečným žiarením a tepelné čerpadlo túto nízkopotenciálnu energiu vzduchu odovzdáva do vody ako topného média pre vykurovanie bytu, rodinného domu či kancelárie a tiež na ohrev teplej úžitkovej vody. Jeho prevádzkovanie je ekonomickejšie oproti iným tepelným zdrojom vďaka tomu, že využíva princíp prenosu tepla a nie premeny tepla napríklad spaľovaním. Pracuje podobne ako chladnička, ktorej hnacím prvkom je kompresor poháňaný elektromotorom.

Tepelné čerpadlo umožňuje mnoho variant zapojenia do vykurovacieho systému. Je možné používať ho samostatne pre ohrev teplej vody, a taktiež ho môžete využívať aj v spojení s ďalšími zdrojmi tepla – kotlom na plyn, drevo, olej či elektrickú energiu. Tepelné čerpadlo vzduch – voda je navrhnuté ako split systém s oddelenou vonkajšou jednotkou pozostávajúcou z kompresora, inverterového riadenia, kondenzátora a vnútornou jednotkou – hydromodulom. Na tento hydromodul sú pripojené všetky ostatné súčasti vykurovacieho systému – radiátory, podlahové kúrenie, zásobník na teplú úžitkovú vodu atď.

Jednou z predností tepelného čerpadla vzduch – voda je rýchla montáž, pretože nevyžaduje žiadne terénne úpravy ani dodatočné investície. Vďaka tejto výhode sú náklady na zriadenie čerpadla typu vzduch – voda v porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel najnižšie. Ideálne by mal byť návrh tepelného čerpadla súčasťou projektu stavby. Nie je to však podmienkou. Tepelné čerpadlo je možné vybudovať aj dodatočne. Musíte ale počítať s vyššími nákladmi, ktoré sú potrebné na zateplenie stavby, na výmenu okien a na prestavbu vykurovacieho systému. Inštalácia tepelného čerpadla má zmysel len vtedy, keď je stavba zateplená a jej energetická náročnosť zodpovedá požiadavkám vysoko energeticky úsporných budov. V takomto prípade môžete v budúcnosti rátať s úsporou 60 až 80 % oproti plynovému či elektrickému vykurovaniu.