Podporované zariadenia

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam bude možné podporiť inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenia z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

Aké zariadenia budú podporované?

  • Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW
  • fotovoltalické panely
  • veterné turbíny
  • Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome
  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/