Manažment projektov dotácie

Základom úspechu projektu je generálny manažment. Postaráme sa Vám o kompletné plánovanie, riadenie a realizáciu Vášho projektu.

Príprava žiadostí o dotácie

Navrhneme vám vhodné riešenie a preveríme, či na príspevok mate nárok. Neváhajte a kontaktujte nás. Vybavíme za Vás celý proces od podania žiadosti až po samotnú montáž a uvedenie zariadenia do prevádzky.

Poradenstvo v oblasti dotácií

Máte záujem o štátnu dotáciu a nie ste si istý, či je vhodná pre Vás? Poradíme Vám, zorientujeme Vás v téme dotácií a pomôžeme Vám v celom procese získania dotácií z projektov zameraných na energetickú efektívnosť vo verejných budovách.

Manažment projektov dotácie

Samotná realizácia úspešného projektu je často-krát časovo, personálne, administratívne a technicky náročnejšia ako jeho schválenie. Zaoberáme sa Vaším projektom naplno počas celého cyklu získania dotácie. Pomôžeme Vám s prípravou, vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, efektívnou koordináciou a riadením schváleného projektu s verejným obstarávaním a samotnou realizáciou.

Príprava žiadostí o dotácie

Navrhneme vám vhodné riešenie a preveríme, či na príspevok mate nárok. Neváhajte a kontaktujte nás. Vybavíme za Vás celý proces od podania žiadosti až po samotnú montáž a uvedenie zariadenia do prevádzky.

Poradenstvo v oblasti dotácií

Máte záujem o štátnu dotáciu a nie ste si istý, či je vhodná pre vášu firmu – podnik? Poradíme vám, zorientujeme vás v téme dotácií a pomôžeme vám v celom procese získania dotácie z projektu Zelená podnikom.

Manažment projektov dotácie

Pre úspešný projekt je kľúčové nielen schválenie poukážky, ale aj samotná realizácia. Tá je časovo a administratívne náročná. Preto je potrebné aby si domácnosť dôkladne vybrala zhotoviteľa s ktorým uzatvorí Zmluvu o inštalácií. Zhotoviteľ zabezpečí spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Postup získania dotácie: 1. Vyplňte kontaktný formulár 2. Na základe Vašich údajov vypracujeme […]

Príprava žiadostí o dotácie

Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. sa orientuje na získavanie dotácií z prostriedkov projektu Zelená domácnostiam, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Príprava žiadosti našou spoločnosťou zahŕňa overenie oprávnenosti žiadateľa (či spĺňa všetky kritéria programu Zelená domácnostiam), overenie (prípadne návrh) či obnoviteľný […]

Poradenstvo v oblasti dotácií

Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Vlastníci rodinných a bytových domov sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných […]