Odborný servis a opravy

Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. zákazníkovi, ktorému nainštalovala zariadenie poskytuje záruku 24 mesiacov pri dodržaní pokynov uvedených v „Návode na obsluhu a údržbu“ a podľa odporúčaní výrobcov.

Podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený odovzdávací a záručný list.

Záruka sa vzťahuje na:

  • chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo výroby

Záruka sa nevzťahuje na:

  • neodbornú manipuláciu so zariadením
  • na nefunkčnosť spôsobenú znečistením a zanedbanou údržbou
  • poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma)
  • inými lokálnymi javmi (napr. prepätie v sieti a pod.)

Doporučujeme pravidelné ročné servisné prehliadky,ktoré obsahujú:

  • vyčistenie filtrov vzduchu
  • vyčistenie filtrov vody
  • vyčistenie výparníka
  • skontrolovanie tlaku chladiaceho média
  • skontrolovanie funkčnosti

Zákazník si môže servisnú prehliadku svojho zariadenia (či už ide o tepelné čerpadlo,alebo klimatizáciu) objednať na telef. čísle +421 948 444 099 alebo na emaily obchod@klimatherm.sk

Mohlo by Vás zaujímať

Odborný servis a opravy

Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. zákazníkovi, ktorému nainštalovala zariadenie poskytuje záruku 24 mesiacov pri dodržaní pokynov uvedených v „Návode na obsluhu a údržbu“ a podľa odporúčaní výrobcov. Podmienkou poskytnutia...

Typy tepelných čerpadiel

Existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel, ktorých označenie priamo súvisí s druhom média, z ktorého získavajú zdrojovú energiu: Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. sa špecializuje na prvý typ tepelného čerpadla...

Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je moderné riešenie vykurovania a ohrevu vody.  Je vhodné pre novostavby, ale aj pre už existujúce staršie rodinné domy alebo iné budovy. Funguje na princípe prenášania tepla z nízkej teploty...

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Spaľovanie klasických palív (drevo, rašelina) patrí medzi prastaré spôsoby výroby tepla. Vyčerpávanie tradičných zdrojov energie však podnietilo ľudí hľadať komplexnejšie, no nemenej efektívne alternatívy. Jedným z nich bol vynález tepelného...

Podlahové kúrenie a efektivita

Podlahové kúrenie je moderným a vysoko efektívnym spôsobom vykurovania, ktorý prináša do vášho domova pocit luxusu a komfortu. Táto inovatívna technológia umožňuje rovnomerné a účinné šírenie tepla po celej miestnosti...

Klimatizácia v dome

Klimatizácia je nenahraditeľným prvkom modernej domácnosti, ktorý umožňuje udržiavať si príjemnú teplotu aj počas horúcich letných dní. Táto technológia ponúka množstvo výhod a zabezpečuje, že váš dom je miestom, kde...