Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je moderné riešenie vykurovania a ohrevu vody.  Je vhodné pre novostavby, ale aj pre už existujúce staršie rodinné domy alebo iné budovy. Funguje na princípe prenášania tepla z nízkej teploty na vyššiu.

Medzi výhody tepelného čerpadla patria:

 1. Energetická účinnosť – tepelné čerpadlá sú schopné poskytnúť viac tepla alebo chladu za jednu jednotku spotrebovanej elektrickej energie
 2. Nízke prevádzkové náklady
 3. Ochrana životného prostredia – tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľnú energiu z okolia, čím znižujú spotrebu fosílnych palív a emisie skleníkových plynov
 4. Štátna podpora –  po splnení stanovených podmienok štát poskytuje dotácie pre domácnosti a firmy prostredníctvom rôznych výziev napríklad: „projekt Zelená domácnostiam“
 5. Tichá prevádzka
 6. Využiteľnosť vo viacerých smeroch – tepelné čerpadlá môžu slúžiť na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody v domácnosti, priemysle a komerčných budovách
 7. Nevyžadujú zásobník paliva – tepelné čerpadlá nepotrebujú skladovať palivo, ako napríklad drevo alebo olej, čo zjednodušuje ich prevádzku a šetrí čas klienta
 8. Dlhá životnosť – pri správnej údržbe (pravidelné servisné prehliadky) môže tepelné čerpadlo slúžiť dlhé roky
 9. Kombinovateľnosť s inými zdrojmi energie – napríklad so solárnymi panelmi, čím sa zvyšuje ich účinnosť a spoľahlivosť
 10.  Pohodlie a  komfort pre domácnosť

Nevýhody tepelného čerpadla:

 • Vysoká počiatočná investícia inštalácia tepelného čerpadla môže byť pomerne drahá, čo môže byť pre niektorých ľudí finančne náročné
 • Závislosť od elektrickej energie –  tepelné čerpadlá fungujú na elektrickú energiu, čo znamená, že sú závislé od dostupnej elektrickej energie. V prípade výpadku elektrickej energie môže byť tepelné čerpadlo nepoužiteľné.
 • Priestorové obmedzenia –  niektoré tepelné čerpadlá môžu vyžadovať dostatočný priestor na inštaláciu a umiestnenie ohrevného média
 • Potreba údržby – tepelné čerpadlá vyžadujú pravidelnú údržbu, aby fungovali optimálne. To môže zahŕňať kontrolu tlaku, čistenie filtra a iné úkony. 

Investícia do tepelného čerpadla je veľké rozhodnutie. Preto odporúčame ešte pred samotnou inštaláciou zariadenia konzultáciu s odborníkom na vykurovacie systémy. Neváhajte a kontaktujte nás. Sme tu pre Vás.

Mohlo by Vás zaujímať

Ako znížiť svoje náklady na energie?

Mesačné výdavky v podobe platieb za energie môžu byť vo výške niekoľko stoviek eur, alebo iba pár desiatok eur. Kľúčom sú energeticky úsporné riešenia, ktoré sú dotované štátom (napríklad tepelné...

Zelená solidarita

Nový projekt „Zelená solidarita“ je určený pre ľudí s nízkym príjmom, alebo pre domácnosti s ŤZP. Takýmto domácnostiam štát prispeje vyššou mierou podpory. Zatiaľ čo štandardný príspevok v rámci projektu Zelená domácnostiam...

Odborný servis a opravy

Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. zákazníkovi, ktorému nainštalovala zariadenie poskytuje záruku 24 mesiacov pri dodržaní pokynov uvedených v „Návode na obsluhu a údržbu“ a podľa odporúčaní výrobcov. Podmienkou poskytnutia...

Typy tepelných čerpadiel

Existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel, ktorých označenie priamo súvisí s druhom média, z ktorého získavajú zdrojovú energiu: Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. sa špecializuje na prvý typ tepelného čerpadla...

Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je moderné riešenie vykurovania a ohrevu vody.  Je vhodné pre novostavby, ale aj pre už existujúce staršie rodinné domy alebo iné budovy. Funguje na princípe prenášania tepla z nízkej teploty...

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Spaľovanie klasických palív (drevo, rašelina) patrí medzi prastaré spôsoby výroby tepla. Vyčerpávanie tradičných zdrojov energie však podnietilo ľudí hľadať komplexnejšie, no nemenej efektívne alternatívy. Jedným z nich bol vynález tepelného...